"Ud over at spil i undervisningen generelt set er motiverende og derfor giver større sandsynlighed for, at eleverne oplever undervisningen som engagerende, så er en interessant vinkel ved dette spil, det eksplicitte fokus på, at Europa ikke alene består af afgrænsede nationalstater, men også af en geografi som binder nationer og kulturer sammen. Et fokus som kan bidrage til at styrke elevernes sammenhængsforståelse, som stadig er et centralt tema i Fælles Mål for historie eller i geografi, hvor eleverne skal have viden om geografisk regionalisering og beliggenhed af lokalområder, lande og verdensdele.

I forhold til at bringe spillet i anvendelse, ser jeg flere muligheder. Det er åbenlyst, at spil er et frisk pust til en ellers ofte kedelig dimension i undervisningen; årstal, historiske steder og lignende, men ud over det, kan spillet også gøre sig i den understøttende undervisning, der, som en del af Folkeskolereformen, fokuserer på at lave aktiviteter, som understøtter den traditionelle undervisning. Alternativt kan jeg se spillet indgå som aktivitet i en lektiecafe eller som faglig fordybelse, hvor nogle skoler oplever, at det ellers kan være svært for eleverne af holde læringsgnisten tændt."

Dennis Hornhave Jacobsen, formand for Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag (i folkeskolen)

 

 

"Man lærer meget ved at tale om hvilken destination man skal vælge at rejse til."

Lene Gjøl, pædagogisk leder, Søndermarkskolen, Frederiksberg

"Spillet er meget fleksibelt. Når jeg underviser i renæssancen, kan jeg vælge kun at bruge fortællinger fra 1500-tallet."

Thomas Bohm Mortensen, historielærer, Søndermarkskolen, Frederiksberg 

 Spillets tilgang med brug af regioner frem for nationalstater, er et godt greb til at udfordre spillernes syn på kontinentets politiske geografi. Herved undgår man, at de nationale grænser, der er gyldige lige præcis i dag, ikke bliver en anakronistisk ramme for forståelsen af fortiden.

Peter Brunbech, centerleder for HistorieLab, Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling

QuizzEuropa gav højskoleleverne en ny forståelse af hvordan Europa hænger sammen. Det er interessant at dele Europa op i andre zoner end vi er vant til i dag, det udfordrer os til at se andre sammenhænge kulturelt, historisk og politisk end den måde vi forstår landene og os selv på i dag. Undervejs i spillet fik vi gode snakke og ny viden, og spillet åbnede også mulighed for at lave egne regler undervejs, som passede til den gruppe, der spillede.

Rikke Holm, viceforstander, Engelsholm højskole

Spillet er udfordrende på en god måde.

Kasper Thalbitzer, elev, Rønshoved højskole