Her er en oversigt over de 24 destinationer i spillet:

 • NORDATLANTEN: Island og Færøerne
 • NORDKALOTTEN: Den nordlige del af de nordiske lande samt den nordvestligste del af  Rusland
 • SKANDINAVIEN: De tre skandinaviske lande op til og med Trondhjem i Norge og Sundsvall i Sverige
 • BRITISKE ØER: Storbritannien og Republikken Irland
 • LOIRE:Loire er en stor flod i det vestlige og centrale Frankrig. Destinationen dækker det nordlige, vestlige og centrale Frankrig
 • IBERIA: Den iberiske halvø, dvs. Spanien og Portugal. Dog er det østligste Spanien ikke med i dette område
 • OC/CATALAN: Oc henviser til det gamle Occitanien, dvs. Sydfrankrig, hvor man sagde oc og ikke oui når man sagde ja. Catalan henviser til det gamle catalanske kulturområde i det østlige Spanien. Destinationen dækker altså det sydlige Frankrig samt det østligste Spanien med De Baleariske Øer, inklusive Mallorca
 • APPENNINERNE MED ØER: Appenninerne er en bjergkæde i Mellem- og Syditalien. Destinationen omfatter Mellem- og Syditalien samt øerne Korsika, Sardinien, Sicilien og Malta
 • ALPERNE/PO: Po er navnet på den store flod i Norditalien. Destinationen omfatter Alpe-områderne, dvs. de franske Alper, Schweiz, Østrig minus det nordligste, de italienske Alper, Slovenien samt Po-sletten i Norditalien
 • ADRIA: Destinationen omfatter Kroatien minus det nordøstlige område, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Kosovo samt Albanien. Disse områder ligger på østsiden af Adriaterhavet
 • EPIRUS/CYPERN: Grækenland og Cypern. Dog er de græske områder i nordøst, Makedonien og Thrakien, ikke med. Epirus er et område i det nordvestlige Grækenland
 • RODOPI: Rodopi-bjergene ligger i det sydlige Bulgarien og er placeret midt i dette område, som omfatter staten Makedonien, Bulgarien minus det nordligste, det nordøstlige Grækenland samt den lille del af Tyrkiet, der ligger i Europa
 • DUNAREA: Dunarea er det rumænske navn for den store flod Donau. Destinationen dækker det nordøstlige Kroatien, Serbien, det sydlige og østlige Rumænien, Moldova samt det nordligste Bulgarien
 • DNJEPR: Dnjepr er den store flod, der løber gennem det centrale Ukraine. Destinationen dækker det centrale Ukraine inklusive Krim-halvøen
 • VOLGA/DON: Volga er den europæiske del af Ruslands store flod. Don er en anden flod i det sydøstlige Rusland. Destinationen omfatter det østlige Ukraine samt den sydøstlige del af det europæiske Rusland
 • KAMA/URAL: Ural er en bjergkæde, der skiller den europæiske del af Rusland fra den asiatiske del af Rusland. Kama er en flod, der flyder fra bjergene mod sydvest til Volga-floden. Destinationen dækker den nordøstlige del af det europæiske Rusland
 • VOLGA/OKA:Volga er det europæiske Ruslands store flod og Oka er en biflod i den centrale del af det europæiske Rusland. Destinationen dækker de centrale dele af det europæiske Rusland, bl.a. Moskva
 • FINSKE BUGT: Det centrale og sydlige Finland, området omkring Sankt Petersborg samt Estland. Finske Bugt er farvandet imellem disse områder.
 • DAUGAVA/BUG: Daugava er en flod, der løber gennem Rusland, Hviderusland og Letland. Bug er en flod, der løber gennem det vestlige Ukraine, Hviderusland og det østlige Polen. Denne destination omfatter Letland, Litauen, Hviderusland, den russiske Kalinin-enklave ved Østersøen, dele af det vestlige Ukraine samt det østligste Polen
 • WISLA: Wisla er en flod, der løber gennem det centrale Polen fra syd til nord gennem landet. Destinationen omfatter det nuværende Polen minus det østligste
 • DONAU/MORAVA: Donau er det tyske navn på floden, der har sit udspring i Sydtyskland og ender i Sortehavet. Morava er det tjekkiske navn på en biflod, det løber gennem Morava/Mæhren, dvs. det østlige Tjekkiet og ender i Donau lige nord for Bratislava. Destinationen omfatter det meste af Sydtyskland, det nordøstlige Østrig med bl.a. Salzburg og Wien, den østlige del af Tjekkiet, dvs. Mæhren/Morava samt området omkring Bratislava
 • KARPATERNE: Karpaterne er en bjergkæde, der løber fra det centrale Rumænien via det vestligste Ukraine og ind i grænseområderne mellem Polen og Slovakiet. Hermed omringer bjergkæden nærmest den ungarske slette. Destinationen dækker således Ungarn, Slovakiet minus Bratislava-området, det vestligste Ukraine samt Transsylvanien, dvs. det nordvestlige Rumænien
 • ELBEN/SPREE: Elben er en flod, der løber gennem det vestlige Tjekkiet (Bøhmen) og det nordlige Tyskland. Spree hedder en nordøsttysk flod, der bl.a. løber gennem Berlin. Destinationen omfatter det nordlige Tyskland samt den vestlige del af Tjekkiet, dvs. Bøhmen
 • RHINEN: Rhinen er en af Vesteuropas store og vigtige floder. Destinationen dækker Nederlandene (Holland), Belgien, Luxembourg, det vestlige Tyskland, Alsace/Lorraine i det nordøstlige Frankrig samt Basel i Schweiz