Der er events til disse priser:

  1. Play Europa, hvor spiludvikleren efter en kort introduktion til QuizzEuropa og dets baggrund, leder afviklingen af spillet i en eller flere grupper. Pris: 1.000 kroner
  2. Talk Europa, hvor spiludvikleren holder et foredrag om sit syn på Europa, der ligger til grund for spillet. Ud fra eksempler på kontinentets mangfoldige kulturer og spændende fortid fortælles om et Europa, som snarere er regionernes Europa end nationalstaternes Europa. Pris: 2.000 kroner (dag), 2.500 kroner (aften).
  3. Play and talk Europa, hvor spiludvikleren ud fra en kort introduktion til QuizzEuropa leder afviklingen af spillet i en eller flere grupper. Derefter holder han et foredrag om det kulturelt mangfoldige Europa med en spændende fortid. Det handler snarere om regionernes Europa end om nationalstaternes Europa. Pris: 3.000 kroner.

  Alle priser er excl. moms. 

Elever på Ungdomshøjskolen ved Ribe

Elever fra 8. klasse på Søndermarkskolen på Frederiksberg

En lærer og tre lever på Rønshoved højskole i Sønderjylland